• çocuklarla girilen diyaloglar

  .
  Bugün izmir'e yağmur yağdı ve tarihi kemeraltı çarşı'sını su basmış.
  Videoyu gören oğlum ile aramızda gelişen diyalog:

  - çarşı ne hale gelmiş gördün mü oğlum?

  + yüzüyor mu şimdi herkes orada?
  5 ... uzak diyarlarda evli barkli
 • muhammed in bir yalancı olma ihtimali

  .
  Peygamber Muhammed;

  Ne Zaman ve Nasıl Doğduğu Bilinmiyor... Sıradan bir deve ve keçi çobanı... Hakkındaki her şey öldükten 120-130 sene sonra yazılmaya başlanmış... Yazan kim? ibn ishak, eserin adı es-Sire ama eser ortada yok onun eserini alıp ayıklayan kim? ibn Hişam , eserin adı Siret ama o da yok kayıp peki bunu nereden biliyoruz ondan yaklaşık 150-200 sene sonra yaşamış Taberi'den o Siret adlı eserde yazan Muhammed'in hayatını Tarih er-Rusül ve'l Muluk ve'l Hulafa adını verdiği ve erken islam Tarihini anlattığı eserine almış ve bütün islam alemi bugüne kadar da bu kaynağı kullanmış. Yazılanların hiçbirinin orijinal yazılı belgesi ve mesnedi yok. Muhammed, Kuran, Halifeler, o dönemdeki savaş ve olaylar vb. islamın ortaya çıkışı konularının tek dayanağı hadis derleyicilerinin, özellikle Buhari ve Taberi'nin eserleri.

  islam Tarihi ve Siyer-i Nebi yazan herkes bu eserden (Tarih er-Rusül ve'l Muluk ve'l Hulafa) alıntılamış. Yani islamiyetin Resmi Tarihi bu eser. Hadisçiler ibn Mace, Tırmızi, Müslim vb. bir takım rivayetleri dedikoduları duydukları anladıkları kadarıyla harmanlayarak Kütüb-i Sitte'yi oluşturmuş. Bu hadisçiler olmadan da islamiyet tekersiz, benzinsiz araba gibi. isnat edilen doğum tarihi 571 yılı ve bu tarihten 760 yılına kadar islamiyet ile ilgili Arap Yarımadası dahil yeryüzünde çakıl taşına yazılı bir cümle orijinal yazılı belge ve kaynak yok. Gökten indiği sanılan kitabı (Kuran) dahil tüm hayatı, sözleri 750 yılından sonra kulaktan dolma rivayetlere, hikayelere dayanılarak kaleme alınıp yazılı metinler haline getirilmiş.
  Taberi ve Buhari'den okuyoruz sahabeleri ve diğer halifeleri, peygamberin hayatını gerçekte hepsi rivayetten ibarettir.Aslına bakarsanız islamiyet tamamiyle rivayet dinidir. Halbuki Kur'an kendisinden kitap olarak bahseder. Ama biz onu parça parça geldiğini görürüz.

  Ne der Tur Suresinde;

  "Vet turi ve kitabin mesturin fi rakkın menşurin vel beytil ma’mur ves sakfil merfui vel bahril mescuri,inne azabe rabbike le vakı’un."

  Hani nerede satır satır dizili kitap? Daha vahiylerin bitmesine neredeyse 15 sene var bu sure geldiğinde ortada henüz Hicret olayı yok. kitap yok. sadece tamamlanmamış sağda solda hafızalarda vahiyler var.

  Ancak Muhammed'in hayatını çok detaylı anlatan bu rivayetlerde Muhammed'in bu ayetleri neden kitaplaştırmadığını bir çok vahiy katibi var denmesine rağmen ölümünden yıllar sonra yapılan derleme çalışmalarında derlemeyi yapanların sağdan soldan sahabelerin ellerinde, akıllarında ne kaldıysa yazdırmalarını varsa yazılı kemik tahta vb. getirmelerini istediklerini görürüz. Nihayetinde de orijinal belgelerin yani Allah'ın sözlerinin yakıldığını anlarız.Baştan sona kurmaca olduğu son derece aşikar ve şüpheli bir rivayetler dizisi. Bir diğer husus dael-Ahrufu’s-Seb’a meselesi birçoğu sahih olan hadislere göre Kur'an 7 harf ( 7 kıt'a) üzerine iniyor ama mushaf derleme esnasında tek harf olan Kureyş kıt'asına göre derleniyor.Ne oldu şimdi? 7 harf ile indirilen Kur'anı sen tek harf üzerine kitaba geçirdin mi ortada mana mı kalır?

  Günümüzde dedesinin dede ismini bilen kaç kişi var ? Makro ve mikro evren ile insanları yarattığı iddia edilen Allah insanların yaşadığı dünya üzerine doruları ve Hak yolunu bulsunlar diye son peygamberini ve bütün insanlığa rehber olması için de iddiaya göre Kur'anı gönderiyor. Bu peygamberin yaşadığı iddia edilen 571 Yılından 632 yılına, Hatta 571 Yılından 750-800 Yılına Kadar Muhammed'in Hayatı ile, Ve de tüm zamanlar için gönderildiği iddia edilen KURAN'A ait Oriiinal belge,mesned vb ise hiç yok. Dönemin komşu ülkelerinin tarihçilerinde bilgi yok. Döneme ait bilinen kayıtların hiç birinde islamiyet ve peygamberine ait en küçük bir kayıt bile yok. Hiç kimse yeni bir din ve yeni bir peygamber duymamış. Bu yüzden kerameti kendinden menkul bir takım insanlar bu bilgiler varmış gibi bir takım uyduruk bilgiler sunmuşlar ortaya.Bu uyduruk rivayetlerin de ne belgesi var ne de aslı astarı.

  Bir de mektup furyası var ortada sayıları sürekli olarak artan bu yazıyı yazdığım sırada sayıları 9' a çıkmıştı! Bu mektupların içeriği ortada dolaşır durur ama orijinali ortada yok! Bu konuda tek ciddi çalışma Prof. Dr. Muhammed Hamidullah' a ait ancak o da mektupların orijinal olduğunu iddia etmekten öteye geçmez. Bu mektupların orijinalini gören bilen araştıran yok. Bu mektupların materyali nedir? neyin üzerine yazılmış! Topkapı Sarayında bir dönem bir tanesini sergilediler ama şimdi o da ortada yok! Bu mektupların ilk çıkışı ortaya 1847 yılı daha sonrada 100 yıllık dönemde farklı tarih ve yerlerde ortaya çıktılar güya ama nedense hiçbiri ortada yok!

  Bizans imparatoru Heraklios'un Muhammed'e yazdığı mektup diye ortalarda dolaşan ve Bizans imparatorunun Muhammed'e "ayaklarını yıkardım!" diye hitap etmesi tam evlere şenlik bir olaydır Tarihsel açıdan geçersiz bu belgelerin(!)! gerçek diye ciddiye alınması acınacak bir durumdur. Bu konuda yalancılığın ve sahtekarlığın en ileri noktası Muhammed'in Müseylime'ye yazdığı mektubun bile var olmasıdır. Dolandırıcılığın seviyesi en uçlara kadar taşınmıştır.
  Hz. Osman dönemi kuranları tam bir palavradır... Taşkent'te bulunan Kur'an ki bu Kur'an kağıt kullanımı, yazım şekli olarak bakıldığında en eskisi kabul edilir ve 8. yy diye kaydı tutulur yalanın daniskasıdır. 10. yy sonlarına 11. yy başlarına aittir.
  Dünyadaki en eski Kur'an Amerika'dadır. Yazıldığı kesin tarih hicri 393 miladi 1002 yılıdır.Karbon 14 testi yapılmış ve paleograflar tarafından incelenerek kesin tarihlenmesi yapılmıştır.Dünya üzerindeki tek harekesiz Kur'andır...
  Eski olduğu iddia edilen (8. yy) diğer Kur'ana (Taşkent Kur'anı)karbon testi için izin vermiyorlar nedenini anlamak zor değil ama zaten yazım şekilleri itibariyle 10. yüzyılın sonu 11. yy başlarına ait olduğu belli...

  Bir de Topkapı Sarayında bulunan Kur'an var! Bu Kur'an 12. yy sonu ile 13. yy başlarında yazılmıştır. Orijinal Osman Mushafı olduğu ve üzerinde Osman'ın öldürüldüğü sırada açık olan sayfasına kan damlamış rivayetleri vardır ama dediğim gibi bunlar halkı kandırmak ve göz boyamak için çıkarılmış dedikodulardır. Gerçek olan ise bu Kur'anın tarihlenmesinin sadece 750-800 yıllık olduğudur. Mushaf araştırmacıları için fazla önem arz-etmez. Zaten o Kur'an da kayıp nerede olduğunu bilen de yok!?
  Kutsal emanetler denen yalanların hikayesini ise hiç yazmayayım uyanık Arapların çuval çuval altın karşılığı Osmanlı sarayına sattığı daha doğrusu dolandırdığı eşyalar. Konu uzun ama bir iki örnek vereyim ki o da eksik kalmasın.

  "Fatıma Anamız"ın seccadesi denen seccade, 17. asırda dokunmuş bir halıdır! Peygamber'in teyemmüm taşı olarak saklanan taş ise bir Asur tabletidir! Muhammed'in hırkası Bizans motifleriyle örülüdür. O motiflerde 13 14. yy dönemlerine ait! Bu konularda bir tane ciddi araştırma çalışma yapılmaz çünkü izin vermezler bunları bu ülkede duymak istemezler. islam ülkelerinin bilgiye gözü, kulağı, kısaca aklı tamamen kapalıdır.

  Antik Sümer'den (MÖ 4000), Akad'lardan, Antik Yunan'dan, Antik Mısır'dan, Antik Çin'den, Orhun Kitabelerinden vb. Günümüze Bir Çok Orijinal Yazılı Belgeler ulaşabilmişken islamiyetin ilk 200 yılı ile ilgili bir zerre, bir kırıntı bile yoktur ! Muhammed ve Kur'anla ilgili her şey 750-800 Yılından Sonra Yazılmış.. Uydurulmuştur.

  islamiyet içinde yer alan hiçbir eser, materyal bu kriterlere uymamaktadır.

  Muhammed'den 4000 Yıl Önce Yaşamış Sümerlerin, Akadların, Mısırlıların bile Orijinal Belge ve Kaynakları Var. Ama Alemlere indirildiği Söylenen Muhammed'e ve Kur'ana Ait Tek Belge Yok, Çakıl taşına,Hurma yaprağına, Deri parçasına yazılmış bir cümle gösterebilen yoktur. Özellikle ilk 200 yıl tamamen karanlık bir sis perdesi altındadır.

  Aslında sorunun çözümü son derece basittir. ilgili yerlerde arkeolojik araştırma yapmak. Ama bu asla yapılamaz tabu vb. gerekçesiyle yanaşmazlar zaten en küçük bir eleştiri yazısı da yazılmaz araştırma yapılmaz çünkü ölümle tehdit edilirsiniz hatta tehditin ötesine geçilir öldürülürsünüz. Garanik olayı vb. gibi.

  Sıradan inanan bunları hiç bilmez. Bunları bilen bir avuç akademisyen de halka gerçekleri anlatmaz, söylemez.Ya korkulur ya da menfaat çatışması yaşanır.

  işin aslı her şey uydurma,masal ve hayal Ürünü..
  inanan inansın..
  11 -6 ... lifthrasirwoden
 • yavrulu sehpaların çok pahalı olması

  .
  Benim sehpam yeni yavruladı, uygun ailelere sahiplendirebilirim.

  Satın alma sahiplen.
  7 -4 ... ruzan
 • masumlar apartmanı dizisi han

  .
  Kendisinde karda yürüyüp izini belli etmeyen katil tipi var.

  Belki daha fazlası.

  ilerleyen bölümlerde göreceğizdir.

  Ayrıca inci’nin babasının da annesini öldürüp hapse girdiğini düşünüyorum.

  Çok bekletme senarist.
  1 ... merfulu
 • çekilen krediler ödenmeyince ne oluyor

  .
  özür diliyorsun onlar da bir daha yapma diyorlar tamam diyorsun ve çekip gidiyorsun.
  12 ... lets write2
 • kocişkomun bebeklik fincanı

  .
  Allah tüm ayrıldığım eski sevgililerime bu kadınlardan nasip etsin. Amin.
  11 -1 ... hypnotic poison
 • para kazanmanın güzel yanları

  .
  Harcamak.
  5 -1 ... fischerin piyonu
 • kız istemeye kitap dolu sepetle gitmek

  .
  Fakir işidir. ben altın doldurur giderdim.
  5 ... yesil yelekli mehmet aga
 • doktorluk para için yapılacak meslek değildir

  .
  Tıp fakültesi öğrencileri olarak Bunu çok sık duyuyoruz. Gerek hocalarımızdan gerek çevremizden. Temel sebebiyse verilen emeğin karşılığı olan maaşın şu an ödenenden çok daha fazla olması. Ama kimse de bu maaşlar artmalı diye baskı kurmuyor. Sonuç olarak Benim bu argümana karşı söylemek istediğim "ne için yapılacak meslek kodumun?"

  Sanki ben hobi olsun diye günde 10 saat ders çalışıyorum. Gel de delirme. Mesela bak Doktorluk kutsal falan da değildir. Ben işimi yapacağım. Sen de bana paramı vereceksin. Bu kadar basit. Ayıp bir şey yok. Gayet de para için yapılacak meslektir. Ama ödenen maaşlar son yıllarda tl'nin düşmesiyle 1000 doların altında kalıyor. Ben bir doktor adayı olarak ciddi ciddi "manav mı olsam lan" diye düşünüyorum. Çünkü bu komik maaşlar ne okurken çektiğim eziyete ne de sonrasında çekeceğim eziyete değmiyor. (Manavlar ortalama 15 bin kazanıyor. Dr maaşı ise 7-8 bin civarı. vizyonumu sikebilirsiniz ama gerçekler..)

  Dediklerime de hasiktir demeden önce gidin almanca kurslarına bakın. %80'i 30 yaşındaki doktorlarla dolu. Neden? Çünkü insanlar değer görmedikleri yerde durmak istemiyorlar. Çünkü doktorlar insanları muayene ederken aklını evin arabanın taksitleriyle kurcalamak istemiyor. Çünkü biz size muhtaç değiliz. Siz bize muhtaçsınız. Bunu dedim diye eksileyeceksiniz muhtemelen. Sorun yok. (kıpss)

  Bizler gidince de Annenizi Pakistanlı suriyeli doktorlar muayene edecek. Ahahah ulan çok güzel özetledim şu cümleyle yemin ediyorum. Evet.

  Burdan meslektaşlarıma da teessüf ediyorum. Son 20 yılda tıp fakülteleri ensesine vur lokmasını al tipleriyle doldu. Yapın bi grev kardeşim. 1 hafta gitmeyin görev yerinize. Hastalar da politikacılar da perişan olsun bi.
  11 -1 ... ciklet kizilok
 • sözlük yazarlarının çizimleri

  .
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2120168/+
  ilk toz pastel çalışmam. pastel boya çok kullanışlı bir malzemeymiş. henüz denemeyen varsa mutlaka denemeli.
  13 ... noraliya 2
 • sözlük yazarlarının itirafları

  .
  çocukken diğer çocuklar beni pek sevmezdi. genelde grubun en sevilmeyen 5. üyesi olurdum. olmasa eksikliği hissedilmeyen, bir etkinlik olduğunda çağırılmak akla gelmeyen arkadaş. çocukken kimse doğum günümü kutlamazdı. hiç doğum günü partisi tarzında bir şey yapılmadı bana. hep isterdim ama hiç olmazdı. bir gün doğum günümde evde tektim. annemler doğumgünü harçlığı ile doğum günümü geçiştirmiş beni evde yalnız bırakıp gece gelmemek üzere misafirliğe gitmişti. çocuk aklımda dedim ki herhalde bana doğum günü sürprizi yapacaklar o yüzden oyun yapıyorlar. akşam oldu bir telefon geldi. bir komşumuz aradı. dedi ki; filanca caddedeyim arabayla geçiyorum sizin evde falanca şeyim var getirir misin? tamam dedim, kaptım evden istediği şeyi gidiyorum dediği caddeye ama aklımdan da diyordum ki arabayla geçiyor, caddeye gelmiş kapıya kadar niye gelmiyor? beni yürütüyor. çok mantıksız kesin eve gittiğimde sürpriz doğum günü yapacaklar. yer miyim lan ben bunları diye yürüyorum. vardım caddeye, verdim istediği şeyi. adam eyvallah dedi bastı gaza gidiyor. arkasından da bakıyorum. diyordum ki kesin sola döner oradan benden önce eve gider. baktım sağa döndü. neyse dedim evin yoluna koyuldum. her adımda heyecanım daha da artıyordu. her adımda sürpriz partiyi gördüğümde vereceğim tepkiyi, diyeceğim sözü düşünüyordum. daha önce hiç öyle bir şey yaşamamıştım çünkü. bizim evde komşumuzun çocuğunun bile sürpriz doğumgünü etkinliği yapıldı benim yapılmadı. sonunda eve vardım, anahtarı taktım, kapıyı açtım, baktım; ev kapkaranlık. ışıklar açık olacak değil ya bu sürpriz doğumgünü dedim. oturma odasına gittim, kimse yok. mutfağa gittim, kimse yok. diğer odalara gittim, kimse yok. oturdum koltuğa ve gerçeklerle yüzleştim mecburen.

  o günden sonra artık bir daha hayal kırıklığı yaşamamak için "ben doğum günü kutlaması sevmiyorum" demeye başladım. yıllardır bu yalanı söylüyorum. ailem, arkadaşlarım, hayatıma yeni giren, beni tanıyan herkes bu yalana inandı. ben bile inandım artık. bu çocukluğumdaki yalan benim gerçekliğim oldu.

  evet bu gün benim doğum günüm. yine bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insan doğumgünümü arayıp kutladı sağolsunlar. ben ise her doğum gümde yaptığım gibi aynı şarkıyı tekrar ve tekrar dinliyorum.

  Müslüm Gürses - paramparça.
  15 ... romabirgundekurulmadi